Sahara landscape

Sahara pustinja, dva dana između peska i neba

/
  Nezaboravna Sahara pustinja  Sahara je najveća topla pustinja na svetu i nalazi se na afričkom kontinentu. Samo ime “Sahara” potiče od dijalekatske arapske reči “ṣaḥra” sa značenjem “pustinja". Imali…