St. Kinga chamber

Vjelička, fascinantni rudnik soli

/
Vjelička Vjelička (Wieliczka) je rudnik soli i nalazi se na…