Sedlec churchwww.nataniatravel.com

Sedlek kosturnica, crkva kostiju u Kutnoj Hori

/
Neobična crkva   Sedlek kosturnica je rimokatolička kapela koja se nalazi u Kutnoj Hori, u Češkoj Republici. Poznata je i kao Crkva od kostiju. A da li znate zašto? Zato što je ova crkva ukrašena ljudskim…