Sedlec ossuary, The Schwarzenberg family coat-of-arms, made with bones

Sedlek, crkva kostiju u Kutnoj Hori

/
Neobična crkva Sedlek kosturnica je rimokatolička kapela koja…