Sedlec ossuary, The Schwarzenberg family coat-of-arms, made with bones

Sedlek, crkva kostiju u Kutnoj Hori

Neobična crkva

Sedlek kosturnica je rimokatolička kapela koja se nalazi u Kutnoj Hori, u Češkoj Republici.
Poznata je i kao Crkva od kostiju. A da li znate zašto?
Zato što je ova crkva ukrašena ljudskim kostima! Da, dobro ste pročitali, … Read more > Pročitaj više >