Tag Archive for: Voidokilia beach

Neokastro walls, Pylos

Navarino castles and Voidokilia beach

/
Navarino bay and Voidokilia Navarino Bay or the bay of Pylos…